Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL

13.200.000 đ

   
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN (Inverter)

1.000.000 đ

   
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YN (Inverter)

12.800.000 đ

 
 
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CK

17.300.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FT35JV1V

10.600.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FT50JV1V

16.250.000 đ

 
 
Máy lạnh Daikin FT60JV1V

22.650.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTKD42HVMV (1,75 Hp) (Inverter - gas R22)

14.700.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FT25JV1V (cao cấp)

8.150.000 đ

 
 
Panasonic TS9QKH-8 (1 Hp) (Inverter)

10.100.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTE25LV1V/MV1V

6.900.000 đ

   
Sanyo K9AGSL (1 Hp) (Có Ion)

6.000.000 đ

 
Đang tải...