Hỗ Trợ  

 

 
Máy Lạnh Aikibi AW09IC KAW1 Inverter R410

8.900.000 đ

   
Máy Lạnh AW12IC KAW1 1.5HP Inverter R410

10.900.000 đ

   
Máy lạnh Aikibi AW09C-KC125 (1.0HP)

5.500.000 đ

 
 
Máy lạnh Aikibi AW09C KAW1 1hp (ion làm sạch không khí)

6.160.000 đ

   
Máy lạnh Aikibi AW12C-KC125 (1.5) lạnh tự nhiên

7.000.000 đ

   
Máy lạnh Aikibi AW18C-KC125 (2.O HP) Lạnh tự nhiên

96.500.000 đ

 
 
Máy lạnh Aikibi AW12C - KAW1 (1.5hp ion) tiết kiệm 30% điện năng

7.000.000 đ

   
Máy lạnh Aikibi AW18C - KAW1 (2.0hp ion) tiết kiệm 30% điện năng

11.300.000 đ

   
Máy lạnh Aikibi AW24C - KAW1 (2.5hp ion) làm sạch không khí

15.100.000 đ

 
 
Máy lạnh Aikibi AW09C - KCN (1.0hp ion) mặt nạ mở cao cấp

6.900.000 đ

   
Máy lạnh Aikibi AW12C - KCN (1.5hp ion) mặt nạ mở cao cấp

8.600.000 đ

   
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AF28C-KAN5 3.0HP

20.200.000 đ

 
Đang tải...