Hỗ Trợ  

 
 
 
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY71LAVE

31.000.000 đ

   
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY100LAVE

37.600.000 đ

   
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVY125LAVE

40.900.000 đ

 
 
Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV ( loại tiêu chuẩn)

9.650.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV (Inverter cao cấp - gas R32)

11.850.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTKC35NVMV (Inverter tiêu chuẩn - gas R32)

11.750.000 đ

 
 
Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV (Inverter cao cấp - gas R32)

14.000.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTKC50NVMV (Inverter tiêu chuẩn - gas R32)

18.200.000 đ

   
Daikin FTKV50NVMV (2.0 Hp) (Inverter cao cấp - gas R32)

21.600.000 đ

 
 
Máy lạnh Daikin FTKC60NVMV (Inverter tiêu chuẩn - gas R32)

25.400.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV (Inverter cao cấp - gas R32)

30.200.000 đ

   
Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V9 (Gas R410A)

6.950.000 đ

 
Đang tải...